Wednesday, September 5, 2012

Changes - Változások

The change is essential part of the life. We need it to develop ourselves, to become better as an athlete, as a trainer or even as a person. The change is around us, it's happening at the moment all around. In the last almost 2 weeks an intresting change has been started in the RKC community and as an RKC, I'm affected as well. To be honest I felt a bit frustrated when I first heard about the split of Pavel and Dragon Door as I just paid the third advance for the CK-FMS course, and I already started thinking about applying for the RKC2.

After some days I calmed down and I started to think about my goals. It's like rebooting your computer, it frees the RAM of your PC. I just realized that I became addictive to KB training, it became almost the only tool I've been using. Addiction is always bad or at least I hate it and I'm fighting against it. It doesn't mean that I stop using kettlebells, but I change my trainings with adding more variety to it.

I train six times a week and moving close to 20,000 kg, but I cannot do 10 pull ups in a row. It shows that I'm good at things I'm specialized on, but I miss the whole picture or I still have to loose some weight :o). So it's time to move around and address my weak links, like practising more pulling movements. Originally I wanted to purchase a TRX to improve my pulling movement patterns, but before buying it I checked the internet on alternatives.

I found the following video, what convinced me to try something else.Last week I bought the next tool to the garage gym, a gymnastic ring and I started my practise based on www.GoldModelBodies.com starting trial program.

My training plan for September
Monday
JM
10 min TGU
Ring training easy day
Tuesday
KB ballistic practise medium day (I cut back on pushing movements as I trained it very hard in the last 6-7 months)
Wednesday
JM
10 min TGU
Ring training heavy day
Thursday
KB ballistic practise easy day
Friday
JM
10 min TGU
Ring training medium day
Saturday
REST
Sunday
KB ballistic practise heavy day
_________________________________________________________________________________


A változás az élet elengedhetetlen része. Szükségünk van rá a fejlődésünkhöz, hogy jobb sportolóvá, edzővé vagy akár jobb emberré váljunk. A változás körülöttünk van, most is zajlik mindenfelé. Az utóbbi közel két hétben érdekes változások történtek, történnek az RKC közösségben és mint RKC instruktor én is érintve vagyok. Ha őszinte akarok lenni, hogy frusztrált voltam, amikor először hallottam Pavel és a Dragon Door szétválásáról, mivel épp befizettem a CK FMS kurzus harmadik részletét és elkezdtem gondolkodni az RKC 2-re való jelentkezésről.
Néhány nap elteltével lenyugodtam és elkezdtem átkondolni a céljaimat. Olyan mint amikor újraindítod a számítógéped, felszabadul a géped memóriája. Arra lettem figyelmes, hogy Kettlebell függő lettem, szinte az egyedüli eszköz, amit az edzéseimhez használok. A függőség mindig rossz, legalábbis én utálom és küzdök ellene. Ez nem azt jelenti, hogy abbahagyom a KB használatát, de megváltoztatom az edzéseimet úgy, hogy több változatosságot teszek bele.

Heti hatszor edzem és közel 20,000 kg-ot mozgatok meg, de nem tudok 10 húzódzkodást megcsinálni egyhuzamban. Ez azt mutatja, hogy jó vagyok azokban a dolgokban, amire specializálódtam, de hiányzik a teljes kép, vagy azi lehet, hogy még többet kell fogynom :o). Tehát itt az ideje, hogy körülnézzek és foglalkozzam a gyenge láncszemekkel, mint amilyen a húzás jellegű mozgások. Eredetileg TRX-et akartam venni, hogy fejlesszem a húzó mozdulatokat, de a vásárlás előtt utánanéztem az alternatíváknak.

A fenti videót találtam, ami meggyőzött arról, hogy mást próbáljak ki
Múlt héten  megvettem a következő eszközt, egy gyűrűt a garázs edzőterembe, és elkezdtem a gyakorlást a www.GoldModelBodies.com próba programja alapján.


Az edzésprogramom Szeptemberben
Hétfő
JM
10 perc TGU
Gyűrű edzés könnyű nap
Kedd
KB ballistisztikus gyakorlás közepes nap (a nyomásokat visszaveszem, mivel az elmúlt 6-7 hónapban főleg erre fókuszáltam)
Szerda
JM

10 perc TGU
Gyűrű edzés nehéz nap
Csütörtök
KB ballistisztikus gyakorlás könnyű nap
Péntek
JM

10 perc TGU
Gyűrű edzés közepes nap
Szombat
PIHENÉS
Vasárnap
KB ballistisztikus gyakorlás nehéz nap


The change is good

Monday, August 27, 2012

Double 32 kg military press PR

I wanted to test my progress on double press with two 32 kg kettlebell. I could press them three times two months ago and I wanted to check if the Kettlebell Express worked.

I could press 6 times the double 32 kg, which is a new PR.


___________________________________________________________________________________

Szerettem volna ellenőrizni a fejlődésem a dupla katonai nyomás terén. Két hónapja háromszor tudtam őket kinyomni és ellenőrizni szerettem volna, hogy a Kettlebell Express program működik.

Hatszor tudtam kinyomni a dupla 32 kg-ot, ami egy új rekord.

Friday, August 24, 2012

Kettlebell Express - Olympics - Week 4

No surprise, the "Olympics" program continues, but this week I did sets of 3 reps per sides instead of ladders. I made 10 sets in 20 minutes. Next week I'll do 3 rounds from the 4 steps ladder (1-2-3-4), which sound challanging and fun.

And this is what I trained this week:

MONDAY
60 Clean and 60 Front Squat complexes  with single 32 kg.
TUESDAY
Variable day mostly with single 32 kg. I moved about 7000 kg.
WEDNESDAY
60 Clean and 60 Military Press complexes with single 32 kg
THURSDAY
Variable day with single 20kg, 24 kg and 32 kg and double 16 kg. I made this day really light and concentrated more on instructing the guys. I moved about 2600 kg.  In addition I started using my newest training equipment. More info is coming soon ...
FRIDAY
60 Clean, 60 Front Squat and 60 Military Press complexes with single 32 kg.
The following video shows the last round of 10 sets.


_________________________________________________________________________________

Semmi meglepetés, folytattam az "Olympics" programot, de ezen a héten a létrák helyett oldalankénti 3 ismétléseket csináltam. 10 kört nyomtam végig 20 perc alatt. Jövő héten 3 kör következik a 4-es létrából (1-2-3-4), ami kihívásnak és jó mókának ígérkezik.

Az alábbiakat edzettem a héten:
HÉTFŐ
60 clean és 60 guggolás komplex 32 kg-mal.
KEDD
Változatos nap 32 kg-os kettlebellel. Kb. 7000 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
60 clean és 60 katonai nyomás komplex 32 kg-mal.
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap 20kg-os, 24 kg-os és 32 kg-os és dupla 16 kg-os kettlebellekkel. Kb. 2600 kg-ot mozgattam meg. Illetve elkezdtem használni az legújabb szerzeményem. Erről info hamarosan ...
PÉNTEK
60 clean, 60 guggolás és 60 katonai nyomás komplex 32 kg-mal.
A fenti videó az utolsó kört mutatja a 10-ből.

Hardstyle forever

Friday, August 17, 2012

Kettlebell Express - Olympics - Week 3

Another week on the "Olympics" program. I decided that I'd do it a bit longer than originally planned. I'll follow this program until I can confortably do a 5 steps Clean & Press ladder with 32 kg. I just did 5 rounds from the 3 steps ladder on this week and it was tough, especially the heavy day today. On the variable days I concentrate more on ballistic movements and I do TGU, Windmill and Halo to help shoulder rehabilitation.

And this is what I trained this week:

MONDAY
60 Clean and 60 Front Squat complex in ladder (1-2-3) form with single 32 kg.
TUESDAY
Variable day mostly with single 24 kg. I moved about 7400 kg.
WEDNESDAY
60 Clean and 60 Military Press complex in ladder (1-2-3) form with single 32 kg
THURSDAY
Variable day mostly with single 24 kg and 32 kg. I moved about 8700 kg.
FRIDAY
60 Clean, 60 Front Squat and 48 Military Press and 12 Push Press complex in ladder (1-2-3) form with single 32 kg. I had to do Push Press for the last press reps as I was totally exhausted.
_________________________________________________________________________________

Még egy hét az "Olympics" programmal. Úgy döntöttem, hogy hosszabb ideig fogom csinálni, mint amit eredetileg terveztem. Addig követem ezt a programot, amíg kényelmesen meg tudok csinálni egy 5-ös Clean & Press létrát a 32 kg-os súllyal. A héten 5 köröket csináltam a 3-as létrából, és kemény volt, főként a mai nehéz nap. A változatos napokon a ballisztikus gyakorlatokra koncentrálok, illetve TGU-t, szélmalmot és halo-t csinálok a vállrehabilitáció segítésére.

Az alábbiakat edzettem a héten:
HÉTFŐ
60 clean és 60 guggolás komplex létra (1-2-3) 32 kg-mal.
KEDD
Változatos nap, elsősorban a 24 kg-os kettlebellel. Kb. 7400 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
60 clean és 60 katonai nyomás komplex létra (1-2-3) 32 kg-mal.
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap, elsősorban a 24 kg-os és 32 kg-s kettlebellel. Kb. 8700 kg-ot mozgattam meg.
PÉNTEK
60 clean, 60 guggolás és 48 katonai nyomás és 12 lökve nyomás (push press) komplex létra (1-2-3) 32 kg-mal. Az utolsó nyomásokat push press-szel helyettesítettem, mivel teljesen kimerültem a végére.

To develop your Press you have to do Press

Friday, August 10, 2012

Kettlebell Express - Olympics - Week 2

I'm still following the "Olympics" program. This week was kept light as well, and even I felt it lighter than the previous week. It can be that it was really light, or I'm just getting used to the 32 kg.
I have ragweed allergy with asthmatic symptoms, so I don't want to push very hard during its season.
Based on this I kept the reps per set low, only 2 reps per side by exercises and I increased the total volume conservatively.

And this is what I trained this week:

MONDAY
52 Clean and 52 Front Squat complex with single 32 kg
TUESDAY
Variable day mostly with single 24 kg. I moved about 3400 kg.
WEDNESDAY
56 Clean and 56 Military Press complex with single 32 kg
THURSDAY
Variable day mostly with single 20 kg. I moved about 6000 kg.
FRIDAY
44 Clean, 44 Front Squat and 44 Military Press complex with single 32 kg.
_________________________________________________________________________________

Még továbbra is az "Olympics" programot követem. Ezt a hetet is lazára vettem, sőt még könnyebbnek tűnt, mint az előző hét. Lehet, hogy tényleg könnyő volt, vagy az is lehet, hogy kezdek a 32 kg-oshoz hozzászokni. Parlagfű allergiám van asztmatikus tünetekkel,  így nem akarom nagyon meghajtani az edzést a parlagfű szezon alatt. Ez alapján a körönkénti ismétléseket alacsonyan tartottam, gyakorlatonként és oldalanként csak 2 ismétlés, illetve a teljes mennyiséget is csak konzervatívan növeltem.   Az alábbiakat edzettem a héten:

HÉTFŐ
52 clean és 52 guggolás komplex 32 kg-mal.
KEDD
Változatos nap, elsősorban a 24 k-os kettlebellel. Kb. 3400 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
56 clean és 56 katonai nyomás komplex 32 kg-mal.
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap, elsősorban a 20 kg-os kettlebellel. Kb. 6000 kg-ot mozgattam meg.
PÉNTEK
44 clean, 44 guggolás és 44 katonai nyomás komplex 32 kg-mal.

Keep training smart

Tuesday, August 7, 2012

Kettlebell Express - Olympics - Week 1

August training session has been started in honor of the Olympics. I'll do a training which is called 'The Olympics" from Geoff Neuperts Kettlebell Express program pack. I use single 32 kg kettlebell, concentrating on three movements the Clean, the Squat and the Military Press.
I plan to make this month easy, to have a bit of rest, so I can start another demanding program in September. I haven't decided yet on the autumn program, probably I'll come back to a double kettlebell program, either to restart Kettlebell Muscle or one of the double kettlebell programs from Kettlebell Express Ultra.

I really took easy the first week of August to support rehabilitation of my body after 2-3 months heavy load.

And this is what I trained this week:
MONDAY
48 Clean and 48 Front Squat complex with single 32 kg in ladder (1-2) form, there was no rest between steps
TUESDAY
Variable day mostly with single 20 kg and 16 kg. I moved about 3400 kg.
WEDNESDAY
48 Clean and 48 Military Press complex with single 32 kg in ladder (1-2) form, there was no rest between steps
THURSDAY
Variable day mostly with single 20 kg and 24 kg. I moved about 6700 kg.
SATURDAY
I couldn't sleep much on Friday, so it became a rest day. On Saturday I made 48 Clean, 48 Front Squat and 48 Military Press complex with single 32 kg in ladder (1-2) form, there was no rest between steps.
_________________________________________________________________________________

Az augusztusi edzésprogram az Olimpia jegyében kezdődött. Geoff Neupert Kettlebell Express edzésprogram gyüjteményéből egy olyat választottam, amelyiknek 'The Olympics" a neve. 32 kg-os kettlebell-t használok három mozdulatra koncentrálva, clean, guggolás és katonai nyomás. Úgy tervezem, hogy könnyűre veszem ezt a hónapot, kicsit pihenek, hogy egy újabb megterhelőbb programot tudjak szeptembertől kezdeni. Még nem döntöttem , hogy mi lesz az őszi menetrend, de valószínűleg visszatérek a duplasúlyos gyakorlatokhoz, akár a Kettlebell Muscle újrakezdésével, vagy egy program elkezdésével a Kettlebell Express Ultra-ból.   Az első hetet tényleg lazára vettem, ami segít a korábbi 2-3 hónapos kemény edzésmunkájának kipihenésében.   Az alábbiakat edzettem a héten:
HÉTFŐ
48 clean és 48 guggolás komplex (1-2 létra), 32 kg-mal. A létrák fokai között nem volt pihenés.
KEDD
Változatos nap, elsősorban a 20 kg és 16 kg-os súllyal. Kb. 3400 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
48 clean és 48 katonai nyomás komplex (1-2 létra), 32 kg-mal. A létrák fokai között nem volt pihenés
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap, elsősorban a 20 kg és 16 kg-os súllyal. Kb. 6700 kg-ot mozgattam meg.
SZOMBAT
Pénteken keveset sikerült aludnom, így az edzés szombatra csúszott át. 48 clean, 48 guggolás és 48 katonai nyomás komplex (1-2 létra), 32 kg-mal. A létrák fokai között nem volt pihenés.

Keep swinging

Monday, July 30, 2012

Kettlebell Express - Week 4 - 4. hét

This week was the peak of program 35 from Kettlebell Express Ultra, and I could really feel it. I incresed the total reps per sets and I was close to the max. I have to take more care about sleeping as some days I slept less than 7 hours.
I could keep my weight in this month with the Warrior Diet, which keeps me motivated to continue like this in the following months.

Originally I planned to continue with program 34 from Kettlebell Express Ultra from next week, which is similar to the program I did this month, but I think I'd get closer to my target if I change to another program and coming back to program 34 after that. In Agust I'll work with single 32 kg kettlebell and concentrating on improving my strength. I chose another program from Kettlebell Express (with single bell), program 42, called The "Olympic", which is using complexes of clean/squat/press with single bell. I'd have to use the 28 kg, but I don't have such weight, so I'll change the loading parameters of the program which may fit to the 32 kg.

And this is what I trained this week:
MONDAY
80 double snatch with double 24 kg in ladder (2-3-5-10) form
TUESDAY
Variable day mostly with single 24 kd and 32 kg. I moved about 6200 kg.
WEDNESDAY
80 double clean&jerk with double 24 kg in ladder (2-3-5-10) form
THURSDAY
Variable day with single multiple bells. I made it light to be prepared for the heavy Friday. I used 16kg, 24 kg and 32 kg. I moved about 6700 kg.
FRIDAY
40 double snatch and 40 double clean&jerk complex with double 24 kg in ladder (2-3-5-10) form. I had rest at top of the ladder between the snatch and the clean&jerk, I couldn't do it as complex.
__________________________________________________________________________________


A negyedik hét volt a Kettlebell Express Ultra 35. programjának a csúcsa, amit meg is éreztem. Növeltem az összes ismétlést és a maximumom közelébe kerültem. Többet kell figyelnem az alvásra, mivel több nap is 7 óránál kevesebbre sikeredett az esti szunya.
Ebben a hónapban a Harcosok étrendjét követve meg tudtam tartani a súlyomat, ami segít a motivációm megtartásában, hogy ugyanígy folytassam a következőkben.

Eredetileg azt terveztem, hogy a Kettlebell Express Ultra 35. programmal folytatom Augusztustól, ami hasonlít az előzőhöz, de most úgy gondolom, hogy közelebb kerülhetnék a céljaimhoz, ha más programra váltanék és sszatérnék a 34-hez az ezt követő hónapban. Augusztusban a 32 kg-os súllyal fogok dolgozni, koncentrálva az erőnövelésre. Egy másik programot választottam ki a Kettlebell Express-ből (egy súllyal), a 42. programot, ami az Olympic becenevet kapta, és clean/guggolás/nyomás komplexeket használ egy kettlebellel. A program szerint a 28 kg-ost kellene használnom, de mivel nincs ilyen súlyom megváltoztatom az ismétlés darabszámait a 32 kg-nak megfelelően.

Az alábbiakat edzettem a héten:

HÉTFŐ
80 dupla snatch (2-3-5-10 létra), dupla 24 kg-mal
KEDD
Változatos nap, elsősorban a 24 kg és 32 kg-os súllyal. Kb. 6200 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
80 dupla clean&jerk (2-3-5-10 létra), dupla 24 kg-mal
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap változatos egykezes súlyokkal. Könnyűre vettem a napot készülve a pénteki nehéz napra. 16kg, 24 kg és 32 kg került a kezembe. Kb. 6700 kg-ot mozgattam meg.
PÉNTEK
40 dupla snatch és 40 dupla clean&jerk komplex (2-3-5-10 létra), dupla 24 kg-mal. A létra csúcsán a 10 ismétlés snatch és 10 ismétlés clean&jerk között pihennem kellett, mivel nem tudtam őket egyben, komplexként megcsinálni.

Train hard, train smart

Friday, July 20, 2012

Kettlebell Express - 3. week - 3. hét

This week I could sleep more, which helped in increasing the volume, which not only means that the number of reps were increased, but the ladders were more challenging at the same time. I still keep the achieved results of Kettlebell Burn Extreme after three weeks, even I lost 1 more kg, mainly fat.

As I was more fresh I could use more the 32 kg on the variable days, the only what I took care not to work overhead on these days, except light TGU or windmill, as double snatch and double clean&jerk stress my shoulder on the KB Express days. In addition I added push up and ABS work to the variable days.

And this is what I trained this week:

MONDAY
75 double snatch with double 24 kg in ladder (2-3-5) form
TUESDAY
Variable day mostly with single 24 kd and 32 kg. I moved about 5200 kg.
WEDNESDAY
75 double clean&jerk with double 24 kg in ladder (2-3-5) form
THURSDAY
Variable day with single 32 kg and some heavy swings with 32kg, 40 kg and 48 kg. I moved about 8000 kg.
FRIDAY
40 double snatch and 40 double clean&jerk complex with double 24 kg in ladder (2-3-5) form.
__________________________________________________________________________________


A héten többet tudtam aludni, ami segített az edzés mennyiségének növelésében, ami nem csak azt jelenti, hogy a darabszám nőt, hanem a létrák is kihívóbbak voltak. Továbbra is tudtam tartani a Kettlebell Burn Extreme alatt elért eredményeket három hét után, sőt további egy kilót fogytam, főleg zsírból.
Mivel sokkal frisseb voltam, így többet tudtam dolgozni a változatos napokon a 32 kg-os kettlebellel. Egyetlen dologra figyeltem, hogy nem dolgoztam fej felett ezeken a napokon, kivéve könnyű TGU-t és szélmalmot, mivel a KB Express napokon a dupla snatch és a dupla clean&jerk eléggé megerőlteti a vállakat. Ezen kívül még fekvőtámasz és hasizom gyakorlatok kerültek be a változatos nap repertoárjába.

Az alábbiakat edzettem a héten:
HÉTFŐ
75 dupla snatch (2-3-5 létra), dupla 24 kg-mal
KEDD
Változatos nap, elsősorban a 24 kg és 32 kg-os súllyal. Kb. 5200 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
75 dupla clean&jerk (2-3-5 létra), dupla 24 kg-mal
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap a 32 kg-os súllyal, illetve nehéz súllyos swing (32kg, 40kg és 48kg). Kb. 8000 kg-ot mozgattam meg.
PÉNTEK
40 dupla snatch és 40 dupla clean&jerk komplex (2-3-5 létra), dupla 24 kg-mal

Keep training smart

Wednesday, July 18, 2012

Four years with kettlebells - Négy éve kettlebellel

It was four years ago when I first put my hands on the handle of a red 16 kg kettlebell, and my journey has started. I can thank a lot to this tool and the system behind it. I could transfer my body being stronger, leaner and more healthy.

I proved that I have enough will to change my habits, to stop drinking coke, to limit the volume of sweets I eat, to reduce liquid energy I consume, to get up early and move weights regulary. I beleive that I became a better person.

I can see that I've just started to walk on the right path and I know that it'll take my whole life to follow it.

What will come in the next 1 year?
 • CK-FMS in December
 • RKC II - next summer
  • 44 kg press
  • double 32 kg jerk
  • double 32 kg push press
  • 44 kg TGU
  • etc.
 • Tactical pull up
  • 10 reps naked
  • 1 rep with 24 kg
 • Pistol
  • with 24 kg
“A journey with thousand miles begins with a single step.” - Lao Tzu

_______________________________________________________________________________

Már négy éve, hogy először kezembe fogtam egy piros 16 kg-os kettlebell-t, és az utazás megkezdődött. Sokat köszönhetek ennek az eszköznek és a mögötte lévő rendszernek. Át tudtam változtatni a testem erősebbé, vékonyabbá és egészségesebbé.

Bebizonyítottam, hogy elég akaraterőm van a rossz szokásaim megváltoztatásához, nem iszom többé kólát, csökkentettem az édesség mennyiségét, visszafogtam a folyékony energia fogyasztását, rendszeresen korán kelek, hogy súlyokat mozgassak. Úgy hiszem, hogy jobb ember lettem.

Tudom, hogy a jó úton haladok, amit egész életemben követni fogok.

Mi jön a következő egy évben?

 • CK-FMS Decemberben
 • RKC II - jövő nyáron
  • 44 kg press
  • dupla 32 kg jerk
  • dupla 32 kg push press
  • 44 kg TGU
  • etc.
 • Tactical pull up
  • 10 ismétlés
  • 1 ismétlés 24 kg-mal
 • Pistol
  • 24 kg-mal
“Az ezer mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.” - Lao-Ce

Friday, July 13, 2012

Kettlebell Express - Week 2 - 2. hét

As I train five times a week I try not to stress to much my body. I increased conservatively the volumes of the training sessions. This week I slept 6-6,5 hours every day which had impact on my performance. To eliminate possible injury I took back on Thursday to use only 24 kg on more complex exercises like Swing/High Pull/Clean chain or complex. I found Friday very challenging on the top of the ladders, 5 double snatch followed by 5 double long cycle clean&jerk took all my breath. At the end my smile was not honest.

I followed the Warrior Diet during the week and I could maintain all the achieved measures I reached during Kettlebell Burn Extreme.

And this is what I trained this week:
MONDAY
70 double snatch with double 24 kg in ladder (1-2-3-4-5) form
TUESDAY
Variable day mostly with single 32 kg. I moved about 5000 kg.
WEDNESDAY
70 double clean&jerk with double 24 kg in ladder (1-2-3-4-5) form
THURSDAY
Variable day mostly with single 24 kg and some heavy swings with 32kg, 40 kg and 48 kg. I moved about 5300 kg.
FRIDAY
72 double snatch and double clean&jerk complex with double 24 kg in ladder (1-2-3-4-5) form.
__________________________________________________________________________________

Mivel heti öt alkalommal edzem, ezért nem hajtom túl magam. Konzervatívan növeltem csak a napi mennyiséget. A hét során csak napi 6-6,5 órát aludtam, ami kihatott a teljesítményemre. Hogy elkerüljem az esetleges sérülést a csütörtöki edzésen visszavettem és csak a 24 kg-os súlyt használtam az összetettebb gyakorlatoknál, mint például Swing/High Pull/Clean lánc vagy komplex esetében. Pénteket igazán kihívásnak találtam, 5 dupla snatch után 5 clean&jerk elvitte az összes levegőmet. A végére a mosolyom nem volt őszinte.

A héten követtem a Harcosok éttrendjét és sikerült megtartanom az összes sarokszámot, amit a Kettlebell Burn Extreme során elértem.

Az alábbiakat edzettem a héten:
HÉTFŐ
70 dupla snatch (1-2-3-4-5 létra), dupla 24 kg-mal
KEDD
Változatos nap, elsősorban a 32 kg-os súllyal. Kb. 5000 kg-ot mozgattam meg.
SZERDA
70 dupla clean&jerk (1-2-3-4-5 létra), dupla 24 kg-mal
CSÜTÖRTÖK
Változatos nap, elsősorban a 24 kg-os súllyal, illetve nehéz súllyos swing (32kg, 40kg és 48kg). Kb. 5300 kg-ot mozgattam meg.
PÉNTEK
72 dupla snatch és dupla clean&jerk komplex (1-2-3-4-5 létra), dupla 24 kg-mal

Keep training smart